Teambuilding

Veel meer dan een ludieke activiteit om een hecht team te vormen

Een TEAMBUILDING is een mix van activiteiten en oefeningen voor teams om tot een goede groepssfeer, een hechtere band en een betere samenwerking te komen.

Je team presteert beter en levert een grotere bijdrage aan het succes van je onderneming.

 

Team building

Specifiek karakter

Bij Métamorphoses vinden we dat een TEAMBUILDING veel meer dan een ludieke activiteit moet zijn.

Om een TEAMBUILDING efficiënt te maken, volstaat het volgens ons niet dat je medewerkers zich amuseren. Een TEAMBUILDING moet vooral concrete oplossingen aanreiken voor problemen in je team zoals onduidelijke opdrachten, een slechte of onvoldoende gecommuniceerde strategie, slecht vastgelegde taken, conflictproblemen enz.

Op basis van jouw concrete noden maken we een keuze uit 4 TEAMBUILDING-types:

 • taken en opdrachten verduidelijken; 
 • de communicatie tussen teamleden verbeteren; 
 • het team beter laten samenwerken en voorbereiden op verandering; 
 • onderzoek verrichten naar de oorzaken van problemen.

 

 • Onze TEAMBUILDING-activiteiten

  Op basis van de doelstellingen die we in onderling overleg hebben vastgelegd, organiseren we een van de volgende teambuildings.

 • Taken en opdrachten verduidelijken

  • De taak van iedereen duidelijk vastleggen, onzekerheden of conflicten over de verantwoordelijkheden van iedereen in het team vermijden. 
  • Streven naar eensgezindheid over de opdracht, de waarden, de attitude en de doelstellingen van het team. 
  • We gebruiken twee tools:
   • MTRI om de verschillende taken van het team te herkennen en ze optimaal tussen de verschillende teamleden te verdelen;
   • LEGO-spellen op basis van een methode ingegeven door Lego Serious Play om de visie, opdracht en de waarden van het team vast te leggen.

   

   

 • Beter communiceren

  • De communicatie en de relatie met collega's bevorderen. 
  • Relatieproblemen tussen teamleden oplossen. 
  • We gebruiken twee tools: 
   • de MBTI® om je zelfkennis en je inzicht in anderen te vergroten. De MBTI® helpt je om andere functioneringsstijlen te aanvaarden. Het model wordt gebruikt voor leiderschap, communicatie en conflictbeheersing;
   • Process Communication Management® reikt concrete en praktische tools aan om de communicatie binnen teams en met derden te verbeteren. Het model helpt je ook om op een constructieve manier met functioneringsproblemen van teamleden om te gaan.

   

   

 • Betere communicatiereflexen ontwikkelen, het team voorbereiden op verandering

  We gebruiken twee soorten tools:

  • oefeningen, spelletjes en activiteiten om de communicatie en samenwerking te bevorderen. De oefeningen hebben een ludieke dimensie die voor ontspanning zorgt: het gaat onder meer om touwtrekken, Container, puzzels enz;
  • onze opleidingssimulator projectmanagement om teamwerk en het werk aan projecten in te oefenen. Je werkt aan relationele vaardigheden, je leert omgaan met stress en je bouwt aan een hecht team.

   

   

 • Onderzoek naar de oorzaken van samenwerkingsproblemen (culturele of organisatorische oorzaken, oorzaken die te maken hebben met het verleden van de onderneming)

  We gebruiken twee tools:

  • GPRI om na te gaan op welk niveau gewerkt moet worden (opdrachten, taken enz.). Het model laat toe om gestructureerd te werken aan het verbeteren van de prestaties en aan het hechter maken van een team; 
  • Organisation Development om de prestaties en de duurzaamheid van de onderneming te verbeteren via goede managementpraktijken. Het model wil komen tot een ondernemingscultuur waarin de mens centraal staat.

   

   

 • Verloop van een teambuilding

  • We bepalen samen met jou de precieze doelstelling van de teambuilding en kiezen de juiste aanpak. Het kan gaan om zelfkennistools (zoals MBTI® en Process Com®), teambuildingtools (MTRI®), communicatiespelletjes (Lego, puzzels enz.) of een projectmanagementsimulator. 
  • We verzorgen de teambuilding. 
  • We ronden de activiteit af met een actieplan om de dagelijkse werking van de onderneming te verbeteren. 
  • We doen een debriefing waarin we aandacht besteden aan de sterke punten en aan de werkpunten van je team (of van je onderneming).