Ethisch charter van Métamorphoses

Respect, vertrouwen in de mens

Respect voor deelnemers en vertrouwen in hun ontwikkelingspotentieel zijn het uitgangspunt van ons ethisch charter en de rode draad doorheen onze coaching-, teambuilding- en trainingsactiviteiten.

 

Ethisch charter van Métamorphoses

Ons ethisch charter

Onze ethische benadering van ons beroep draait rond 6 kernwaarden:

 • respect;
 • creatie van een positieve sfeer;
 • positieve bedoelingen;
 • vertrouwen in de mens;
 • onafhankelijkheid;
 • geen belangenvermenging.

 

 • Respect

  • Respect voor vertrouwelijkheid: wat tijdens een training of coaching wordt gezegd of uitgewisseld, blijft strikt tussen de deelnemer(s) of de gecoachte persoon (personen) en de trainer of de coach. Alle voorbeelden die we gebruiken, zijn anoniem. 
  • Respect voor meningen: we respecteren de mening van al onze deelnemers (voor zover die positief bedoeld zijn). We werken in een sfeer waarin geen oordeel wordt geveld.

   

   

 • Positieve sfeer

  • We zien erop toe dat onze deelnemers en gecoachte personen zich veilig en ongedwongen voelen om hier naartoe te komen, om vrijuit te praten of om bepaalde informatie niet te delen en vooral om zichzelf te zijn (stress, wantrouwen en vermoeidheid zetten immers een belangrijke rem op het leer-, groei- en ontwikkelingsvermogen).

   

   

 • Positieve bedoelingen

  • Onze attitudes, reacties en gedragingen hebben allemaal een positieve bedoeling: we willen onze deelnemers en gecoachte personen de kans bieden om bij te leren, om te groeien en om zich te ontwikkelen. 
  • Soms moeten we een deelnemer of gecoachte persoon een andere invalshoek voorstellen als verrassings- of schokeffect. We doen dit altijd bewust en met respect voor de gevoelens en de ecologie van de persoon.

   

   

 • Vertrouwen in de mens

  • We zijn ervan overtuigd dat onze remmingen voortkomen uit onze beperkende overtuigingen of uit stresssituaties, maar dat ze niets te maken hebben met een gebrek aan potentieel.

   

   

 • Onafhankelijkheid

  • We hebben geen banden met om het even welke levensbeschouwelijke, religieuze of politieke beweging. Alles wat we doen, doen we met een open, onafhankelijke geest.

   

   

 • Geen belangenvermenging

  • We willen de leer- en verbeteringsdoelen halen die onze klant heeft vooropgesteld. Hierbij hebben we niet de intentie om externe producten of diensten aan de man te brengen of te promoten.