Coaching

Wat is coaching?

Coaching is individuele begeleiding die de gecoachte persoon helpt om zijn of haar problemen op te lossen, om zijn of haar talenten te ontwikkelen, om zijn of haar doelstelling te halen, om keuzes te maken enz.

Voor wie is coaching bedoeld?

Coaching is bedoeld voor zowel managers, directeurs als teamleden. Algemeen is coaching bedoeld voor iedereen die zijn of haar situatie wil verbeteren: specifieke problemen oplossen, nieuwe vaardigheden ontwikkelen, de juiste keuzes maken enz.

 

Coaching bij Métamorphoses

Onze specialiteiten

Met onze coachingaanpak willen we bij Métamorphoses het coachingtraject zo efficiënt mogelijk maken door het op de persoonlijkheid van de gecoachte persoon af te stemmen. We passen onze coachingstijl, tools en taken aan de verschillende persoonlijkheidsprofielen aan.

We gebruiken de MBTI® en Process Communication Management® om onze coaching- en communicatiestijl op de gecoachte persoon af te stemmen.

Louter cognitief werken volstaat bij coachen meestal niet. Wij benaderen de gecoachte persoon globaal met aandacht voor de drie fundamentele facetten van zelfontplooiing: geest, lichaam en gedrag.

 • Wanneer een beroep doen op een coach?

  Coaching is aangewezen:

  • wanneer iemand wil werken rond situaties waarmee hij of zij concreet op het werk te maken heeft; 
  • wanneer training niet volstaat om de gewenste resultaten te halen; 
  • wanneer dringend actie moet worden ondernomen; 
  • wanneer intensiever werk nodig is (werken aan overtuigingen, waarden enz.); 
  • wanneer het probleem van de persoon vertrouwelijk moet worden behandeld; 
  • na een training om de impact te vergroten.

   

   

 • Soorten coaching

  Mogelijke doelstellingen van coaching :

  • Relationele of operationele vaardigheden ontwikkelen. 
  • Managementvaardigheden ontwikkelen. 
  • Begeleiding bij een nieuw project, nieuwe uitdagingen of een grotere verantwoordelijkheid. 
  • Begeleiding bij problemen op het werk. • Beter omgaan met tijd, stress en emoties. 
  • Betere zelfkennis. 
  • Een andere specifieke behoefte.

   

   

 • Hoe pakken we coaching in jouw bedrijf aan?

  Het coachen gaat in verschillende stappen :

  • Stap 1: tijdens een eerste vergadering ontmoet de coach de persoon in kwestie en de opdrachtgever. Het is de bedoeling om een vertrouwensrelatie op te bouwen en de werkdoelstellingen, het kader en de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen vast te leggen. De vergadering eindigt met het ondertekenen van een coachingovereenkomst door de drie partijen. 
  • Stap 2: de coachingsessies vinden op regelmatige tijdstippen plaats, met een voldoende groot interval om concrete omzetting mogelijk te maken. Elke sessie eindigt met het opstellen van een actieplan voor de volgende keer. De meeste coachingopdrachten omvatten 5 tot 10 sessies van telkens 2 uur. 
  • Stap 3: na de laatste sessie is een debriefing met de gecoachte persoon en zijn of haar manager gepland om feedback over het verrichte werk te geven, om na te gaan hoeveel vooruitgang is geboekt en om samen eventuele aandachtspunten vast te leggen.

   

   

 • Onze coachingmethode

  Onze coachingmethode behelst 4 krachtlijnen :

  • G (Goals): de coach helpt om het probleem duidelijk af te lijnen en om werkdoelstellingen vast te leggen. 
  • R (Reality): de coach helpt de persoon om zijn of haar huidige situatie en de belemmeringen waarmee hij of zij heeft af te rekenen, duidelijk te doorgronden. 
  • O (Opportunities): de coach onderzoekt en werkt mogelijke oplossingen uit. 
  • W (Work): de coach helpt de gecoachte persoon om de oplossingen in de praktijk om te zetten.

   

   

 • Voorbeelden van opdrachten

  • Een manager wilde zijn manier van communiceren met zijn verschillende medewerkers aanpassen. De coach begon met de manager bewust te maken van zijn managementstijl (sturend); vervolgens focuste hij vooral op het ontwikkelen van zijn luistervaardigheid, zijn vraagtechniek en zijn empathie. 
  • Een CEO wilde na klachten van verschillende directeurs zijn managementstijl aanpassen. De coaching begon met zelfobservatie; vervolgens dachten we na over de rol van de CEO in de onderneming en over de verwachtingen die het directiecomité van hem had; daarna werd er gewerkt rond teammotivatie en rond het belang van erkenning en positieve feedback.

   

   Jean-Luc Dupont

Auteur, formateur, conférencier

MBTI®, Process Communication Management®, Leadership